שדרוג מערכת הולכת שפכים מזרחית – נתניה – שלב ג'

שדרוג מערכת הולכת שפכים מזרחית – נתניה – שלב ג'

רקע:
רם הנדסה / וחברת בוצ'אן מבצעת עבודות לשידרוג מערכת הולכת השפכים המזרחית בנתניה, העבודות כוללות:
הנחת קווי סניקה במקביל מצינורות פוליאתילן קוטר 630 מ"מ ובאורך כולל של כ- 4000 מטר
בניית שוחות מגופים, שוחות שסתומי אוויר.
חציית רצועת קווי דלק ורצועת מסילת ברזל. בשני צינורות פוליאתילן בקוטר של 630 מ"מ בשני שרוולי פלדה קוטר 32" בשני קידוחים אופקיים מקבלים באורך כ- 100 מטר כל אחד.
השחלת צנרת פוליאתילן 630 מ"מ בשרוולים קיימים בחציית גשר השרון.
התחברויות לקו סניקה קיים מצינורות פי.וי.סי קוטר 500 מ"מ.
הנחת קטע קו מאסף ביוב ראשי בקוטר 800 מ"מ באזור נת/750.
הנחת קו מאסף ביוב מצינורות פי.וי.סי בקוטר 400 מ"מ וקוטר 500מ"מ באורך כולל של כ- 1800 מטר.
הנחת קטע קו סניקה זמני מצנרת פוליאתילן קוטר 630 מ"מ, פירוקו בתום ביצוע העבודה ושימוש חוזר בצנרת המפורקת.

תיאור הפרויקט / שדרוג מערכת הולכת שפכים מזרחית – נתניה – שלב ג'

  • המזמין:
    מי נתניה
  • אומדן:
    כ 20 מיליון ש"ח
  • תקופת הביצוע
    18 חודשים

גלרית תמונות