פיתוח רחוב אבא הלל ברמת גן

פיתוח רחוב אבא הלל ברמת גן

חברת רם הנדסה החלה בביצוע עבודות פיתוח ברחוב אבא הלל ברמת גן יכללו עבודות סלילה, תמרור, תאורה, הנחת מערכות תשתית ביוב, תיעול, השקייה וגינון.

העבודה כוללת עבודות פיתוח שונות שינוי תוואי הרחוב.

העבודות תתבצענה על התוואי שבקטע הרחוב בין רחוב רוקח עד רחוב גלעד בשני מקטעים נפרדים.

ציר התנועה הוא ציר מרכזי, בתוואי העירוני, ציר תנועה חשוב המחבר בין מרכזי קניות, מסחר ובילוי מרכזיים. ולכן במהלך העבודות יבוצע מאמץ מיוחד לאפשר המשך תנועה סדירה וזרימה ללא הפרעה של התנועה.

מיקום:
העבודות תתבצענה על התוואי שבקטע הרחוב בין רחוב רוקח עד רחוב גלעד בשני מקטעים נפרדים.

אופן הביצוע:
עבודות הפיתוח יכללו כאמור עבודות לשינויי גאומטרי בתוואי הרחוב עצמו, תבוצענה עבודות סלילה, תמרור, תאורה, הנחת מערכות תשתית ביוב, תיעול, השקייה וגינון.

הערות:
חלק נכבד מן העבודות תהיינה עבודות לילה שתתבצענה בתיאום מראש עם הרשויות וגורמי המשטרה, העירייה והתחבורה הציבורית מתוך כוונה להימנע ככל הניתן מהפרעה לתנועה ולתושבים.

תיאור הפרויקט / פיתוח רחוב אבא הלל ברמת גן

 • המזמין:
  נתיבי איילון בע"מ
 • פיקוח:
  חברת רוידון הנדסה וניהול – יגאל נצר
 • תקופת ביצוע:
  28 חודשים
 • אומדן:
  כ – 26 מיליון ש"ח.

גלרית תמונות