פיתוח והרחבת בית עלמין מורשה

פיתוח והרחבת בית עלמין מורשה

חברת רם הנדסה החלה בביצוע הקמת מבנה המאפשר קבורה רווייה.

העבודה כוללת הקמת מבני "קבורת סנהדרין" בשלוש קומות וקבורת שטח רוויה – "במכפלות".

במסגרת הפרויקט תבוצענה עבודות עפר, עבודות חפירה של המפלסים המתוכננים והנחת מצעים מתאימים, כמו כן תבוצענה עבודות בטון, יציקות באתר, שילוב אלמנטים מבטון כורכרי וחיפוי תואם באבן כורכרית.

ביצוע עבודות חשמל, מים וניקוז, ריצופי שבילים ורחבות, עבודות גינון והשקייה.

העבודה מתבצעת בבית העלמין הקיים והפעיל, תוך כדי הקפדה ותשומת לב לאפשר את המשך הפעילות היומיומית. שמירה על הפרעה מינימלית לטקסי הלוויות ותוך שמירה על כבוד הנפטרים הקבורים בחלקות הסמוכות.

אופן הביצוע:
במסגרת הפרויקט תבוצענה עבודות עפר, חפירה של המפלסים המתוכננים והנחת מצעים מתאימים.
עבודות בטון, יציקות באתר, שילוב אלמנטים מבטון כורכרי וחיפוי תואם באבן כורכרית.
ביצוע עבודות חשמל, מים וניקוז.
ריצופי שבילים ורחבות, עבודות גינון והשקייה.

הערות:
אין הערות מיוחדות מעבר לעובדה שהפרויקט מבוצע במתחם בית עלמין פעיל והעבודה עקב כך מבוצעת תוך הקפדה ותשומת לב לאפשר את המשך הפעילות היומיומית.
שמירה על הפרעה מינימלית וכבוד הנפטרים הקבורים בחלקות הסמוכות.

תיאור הפרויקט / פיתוח והרחבת בית עלמין מורשה

 • המזמין:
  רימונים בע"מ – חברה לפיתוח רמת השרון / עיריית רמת השרון
 • פיקוח:
  קורקט-תים ניהול בע"מ
 • תקופת ביצוע:
  6 חודשים
 • אומדן:
  כ – 7 מיליון ש"ח.

גלרית תמונות