פינוי אתר מט"ש, נתב"ג

פינוי אתר מט"ש, נתב"ג


בעקבות פתיחת המט"ש החדש שמטפל בשפכי רש"ת, התעשייה האווירית ומתקני חברת אלעל, ישוקם שטח המט"ש הישן, שתי בריכות החמצון שבהם טופלו השפכים יפונו, הבוצה תטופל בהתאם על פי המלצות המשרד להגנת הסביבה, יבוצע פינוי מאושר, יסולקו מתקני צנרת, מתקני השאיבה וכדומה, ולאחר חפירה מבוקרת של הקרקע, יבוצע ריכוז ערימות הקרקע המזוהמות על גבי יריעות אטומות לחילחול בחלוקה לפי סוג ותוכן לטיפול או סילוק. יבוצע תהליך סילוק קרקעות למטמנות מאושרות לטיפול בפסולת רעילה. יבוצע דיגום קרקע משלים כולל אנליזות לדגימות לאחר ניקוי הקרקע, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה כך שלאחר קבלת אישור המשרד להגנ"ס כי האתר אינו מזוהם תימסר קרקע נקייה ומסודרת למזמין העבודה.

תיאור הפרויקט / פינוי אתר מט"ש, נתב"ג

  • המזמין:
    רשות שדות התעופה
  • ת. ביצוע:
    4 חודשים
  • אומדן:
    כ – 3 מליון ש"ח

גלרית תמונות