עבודות תשתית ופיתוח מגרשי חניה במתחם ממגורות בני ברק

עבודות תשתית ופיתוח מגרשי חניה במתחם ממגורות בני ברק

מטרת הפרויקט:
ביצוע חניון עבור מבנה ממגורות אשר מיועד להשכרת שטחי מסחר ולשימוש חברת אוטודיל (מוסכים, תצוגה ואחסון רכבים)

העבודה כוללת בין היתר:
עבודות חשמל, תאורה, תקשורת, גלאים, מצלמות אבטחה, שערים חשמליים, מערכות ביוב וניקוז, מים וכיבוי אש.

גבולות גזרה:
מצפון – רח' הלח"י מס' 26
דרום – מסילת רכבת
מזרח ומערב- שטחי מסחר

תיאור הפרויקט / עבודות תשתית ופיתוח מגרשי חניה במתחם ממגורות בני ברק

 • המזמין:
  חב' אלייד, ממגורת ומכוניות בע"מ (יזם פרטי)
 • חברת ניהול:
  ס.ב.ר ניהול ופיקוח
 • תקופת ביצוע:
  9 חודשים
 • אומדן:
  כ – 7 מליון ש"ח

קליפ וידאו המתעד את העבודות בפרויקט מתחילתן ועד לסיומן המוצלח

גלרית תמונות