עבודות עבור חברת נ.ת.ע. – רק"ל שדרות ירושלים צומת גיבורים עד צומת הלר

עבודות עבור חברת נ.ת.ע. – רק"ל שדרות ירושלים צומת גיבורים עד צומת הלר

עבודות להקמת כל התשתיות הדרושות לרכבת הקלה:
כך שבשלב התשתית השני יבוצעו כל עבודות המסילות, התחנות, החישמול והסדרי התנועה הסופיים. לאורך הקטע של כ 780 מטר בשדרות ירושלים בין צומת הגיבורים בדרום לצומת הלר בצפון.
בקטע זה ביצעה נ.ת.ע לפני שנים עבודות תשתית לצורך פינוי רצועת הרכבת הקלה,
במהלך השנים תוכננו שינויים גאומטריים דבר שמחייב העתקת חלק מהתשתיות שבוצעו.

בפרויקט זה יבוצעו עבודות:
הכנה ופירוק
עבודות עפר
עבודות מערכות תשתית
עבודות תאורה
עבודות ניקוז
רמזורים, יסודות לעמודי חישמול, סלילה ופיתוח.

אתר העבודה הוא בהתאם לגבולות הביצוע כפי שמופיעים בתכניות. העבודה מתבצעת בתחום רחובות המשמשים למעבר הציבור. וינקטו בפרויקט סידורי בטיחות נאותים בזמן העבודה כדי לשמור על בטיחות ולאפשר המשך מרקם החיים של העוברים והשבים.
תיאור הפרויקט / עבודות עבור חברת נ.ת.ע. – רק"ל שדרות ירושלים צומת גיבורים עד צומת הלר

 • המזמין:
  נ.ת.ע.
 • פיקוח:
  פרו-שיא ניהול פרויקטים בע"מ
 • אומדן:
  כ 27 מיליון ש"ח
 • תקופת הביצוע:
  13 חודשים

צילום אווירי

גלרית תמונות