עבודות עבור חברת נ.ת.ע. – רחוב הרצל בת ים

עבודות עבור חברת נ.ת.ע. – רחוב הרצל בת ים

עבודות להקמת כל התשתיות הדרושות לרכבת הקלה:
כך שבשלב התשתית השני יבוצעו כל עבודות המסילות, התחנות, החישמול והסדרי התנועה הסופיים.
קטע הפרויקט במקטע AG דקר – רוטשילד (רחוב הרצל).
בקטע זה ביצעה נ.ת.ע לפני שנים עבודות תשתית לצורך פינוי רצועת הרכבת הקלה,
במהלך השנים תוכננו שינויים גאומטריים דבר שמחייב העתקת חלק מהתשתיות שבוצעו.

בפרויקט זה יבוצעו עבודות:
הכנה ופירוק
עבודות עפר
עבודות מערכות תשתית
עבודות תאורה
עבודות ניקוז
רמזורים, יסודות לעמודי חישמול, סלילה ופיתוח.

אתר העבודה הוא בהתאם לגבולות הביצוע כפי שמופיעים בתכניות. העבודה מתבצעת בתחום רחובות המשמשים למעבר הציבור. וינקטו בפרויקט סידורי בטיחות נאותים בזמן העבודה כדי לשמור על בטיחות ולאפשר המשך מרקם החיים של העוברים והשבים.

תיאור הפרויקט / עבודות עבור חברת נ.ת.ע. – רחוב הרצל בת ים

 • המזמין:
  נ.ת.ע.
 • פיקוח:
  ברן הנדסה בע"מ
 • אומדן:
  כ 48 מיליון ש"ח
 • תקופת הביצוע:
  15 חודשים

גלרית תמונות