חניון ביטוח לאומי חיפה

חניון ביטוח לאומי חיפה

מטרת הפרויקט:
הקמת מרתפים וחניון תת קרקעי ביטוח לאומי חיפה.
העבודה כללה עבודות חציבה, בטון יצוק, השפלת מי תהום, ניקוז, בטון טרום, בנייה, איטום, מסגרות חרש, מסגרות פלדה.

יסודות המבנה, רצפתו וכל חלקי המבנה הנמוכים ממפלס 2.0+ נמצאו בסביבת מי תהום.
נדרשה עבודת השפלת מי תהום (למפלס 0.0 אבסולוטי) וניקוזים במהלך כל זמן העבודה עד השלמת מפלס 6.4+.
קצב שאיבת המים באתר הגיע ל- 1,000 קוב לשעה.
בסמוך לאתר ומסביבו התקיימו עבודות בניה מתקדמות בחפיפה מלאה, ללא הפרדה ועל יסודות משותפים למבנה.
כל העבודות בקומת החניה בוצעו בסביבה יבשה לחלוטין – נדרש השפלת מפלס מי תהום לפחות 30 ס"מ מתחתית מפלס העבודה בכל שלב.

תיאור הפרויקט / חניון ביטוח לאומי חיפה

  • המזמין:
    המוסד לביטוח לאומי
  • שנת ביצוע:
    2001
  • אומדן:
    כ – 10.4 מליון ש"ח