הקמת מתקן לניטרול ריחות בתחנת שאיבה רידינג

הקמת מתקן לניטרול ריחות בתחנת שאיבה רידינג

מטרת הפרויקט:
הקמת מתקן לניטרול ריחות המבוסס על שיטת ביו-פילטר בתחנת השאיבה רידינג. מתקן ניטרול הריחות נדרש להתאים לספיקת 37,000 מ"ק בשעה. העבודה התבצעה בתוך מתקן פעיל.
העבודה כללה:
• פירוק מתקן טהור אוויר קיים
• עבודות עפר
• יציקת מרצפי בטון
• הקמת מבנה בטון עם בידוד אקוסטי
• התקנת ארובה
• התקנת צינורות אוויר ומים
• התקנת ציוד מכני וחשמלי
• ביצוע מעקב במשך שנה אחר פעולת המערכת
חלק ניכר מכמות השפכים של גוש דן נאסף לתחנת שאיבה רידינג.
תהליכים ביוכימיים המתרחשים במהלך שהיית השפכים בתחנה גורמים לפליטת גזים המהווים מטרדי ריח בצפון ת"א.
המתקן הקיים הינו מתקן סינון ביולוגי ישן מאוד שאינו עונה על הצרכים שגדלו במהלך השנים, פתוח לאטמוספרה, חיי המצע קצרים ונגרם נזק מחדירת חרקים ומכרסמים למצע.
מטרת הפרויקט הינה להגדיל ולשכלל את מערכת הטיפול במניעת ריחות. המערכת שנבחרה הינה מתקן סינון ביולוגי – ביופילטר של חברת BIOREM

שיטת ביו פילטר.
המסנן הביולוגי מהווה חלופה מועדפת לצמצום ריכוז מזהמים אורגניים בגזים ובאוויר וזאת בעלות הפעלה נמוכה מאוד. ביו סינון הוא שיטת טיפול המבוססת על דחיסת אוויר/גז באמצעות מצע רטוב המאוכלס ע"י האוכלוסיה של מיקרו-אורגניזמים חיוביים ובלתי מזיקים לאדם.
כאשר מעבירים אוויר/גז מזוהם דרך המצע, אוכלוסיית המיקרו-אורגניזמים לוכדת, מעקלת ומפרקת את החלקיקים האורגניים שבאוויר/גז תוך שחרור מולקולות פשוטות שאינן גורמות לריח או זיהום אוויר.
באופן טבעי, אוכלוסיית המיקרו-אורגניזמים מתאימה את עצמה לסוג החומרים האורגניים השכיחים הנמצאים באוויר המזוהם, ו"לומדת" להשתמש בחומר זה כחומר גלם למחייתה.

יתרונות הביו-פילטר:
• עלות כספית ואורך חיי מצע – עלויות הפעלה ואחזקה נמוכות. אורך החיים של המצע הינו 10 שנים ויותר.
• פשטות וגמישות – המצע סופג מים ומאפשר התפתחות של מיקרו-אורגניזמים. אוכלוסיות המיקרו-אורגניזמים מתאימות את עצמה לסביבה.
• אחזקה – המתקן חסר חלקים נעים ואינו צורך ריאגנטים או חלקי חילוף. המצע לא מתפרק או משנה את צורתו. המצע ניתן לחידוש.
• ביצועים ואמינות – מצטיין בפירוק תרכובות אורגניות נדיפות, שהן גורם העיקרי לריחות חריפים באויר ולמטרדים הסביבתיים. ביצועים יציבים לאורך זמן. אמינות גבוהה ע"ס נסיון רב שנים במאות מתקנים.
• בקרה – המצע סגור בתוך מיכל אטום והתהליך מתבצע בתנאים מבוקרים לחלוטין. המתקן כולל מכשירי מדידה וחיישנים לבדיקה רצופה של הגז היוצא הנתונים מוזנים למחשב השולט התהליך.
• ידידותיות לסביבה – היעדר תוצרי לוואי שיש לטפל בהם ושסילוקם מהווה בעיה.

יתרונות המצע הסינטטי:
• מחזיק מעמד יותר מ- 10 שנים.
• מפל לחץ נמוך
• שטח פנים גדול
• תפוסה נמוכה
• לא מתפרק
• לא משנה את צורתו
• ביצועים יציבים
• ניתן לחידוש

תיאור הפרויקט / הקמת מתקן לניטרול ריחות בתחנת שאיבה רידינג

  • המזמין:
    איגוד ערים דן (ביוב)
  • שנות ביצוע:
    2005-2006
  • אומדן:
    כ – 3.5 מליון ש"ח