הקמת מבנה פעמוני איוורור טבעי בתחנת הכח רידינג והחלפת חלונות

הקמת מבנה פעמוני איוורור טבעי בתחנת הכח רידינג והחלפת חלונות

מטרת הפרויקט:
הפרויקט כלל עבודות בטון יצוק, איטום, מתקני חשמל, צביעה, מסגרות אומן, מסגרות חרש, פירוק והריסה.
שלב א' – פירוק פלטות טרומיות קיימות ליצירת פתחי איוורור בגג ופירוק איטום קיים.
שלב ב' – כיסוי גג וקירוי ע"י פח צורתי (פעמון).
שלב ג' – פירוק והחלפת חלונות מזכוכית לתריסי אלומיניום.
שלב ד' – איטום גג מסביב לפתחים החדשים והתחברות לאיטום הקיים.

ייחוד הפרויקט:
לא הותרו לשימוש אמצעים מזעזעים לביצוע הפירוקים והריסת הבטונים.
העבודה בוצעה בתוך תחנת כח בפעולה בסמוך למתקנים חשמליים.
קושי הנדסי – הגבלה בעומס מותר על הגג (המבנה הקיים הוקם בשנות ה- 30).
תחנת כח המשיכה לתפקד ללא כל הפרעה במהלך העבודה.
הפרויקט כלל פתיחת מסכי ענק בגובה 7 מטרים בקירות.

מיקום הפרויקט:
חברת החשמל תחנת רידינג

תיאור הפרויקט / הקמת מבנה פעמוני איוורור טבעי בתחנת הכח רידינג והחלפת חלונות

  • המזמין:
    חברת חשמל
  • שנת ביצוע:
    2005-2006
  • אומדן:
    כ – 1.5 מליון ש"ח