הסדרת נת"צים לפרויקט הרכבת הקלה בת"א עבור נ.ת.ע – ברחוב המסגר

הסדרת נת"צים לפרויקט הרכבת הקלה בת"א עבור נ.ת.ע – ברחוב המסגר

רקע:
העבודה כוללת עבודות הסדרת נתיבי תחבורה ציבוריים עבור חברת נ.ת.ע לפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב ברחוב המסגר

תיאור הפרויקט / הסדרת נת"צים לפרויקט הרכבת הקלה בת"א עבור נ.ת.ע – ברחוב המסגר

  • המזמין:
    נ.ת.ע. – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
  • אומדן:
    כ 12 מיליון ש"ח
  • תקופת הביצוע
    3 חודשים

גלרית תמונות