גשר מעל נחל גדורה

גשר מעל נחל גדורה

אופן הביצוע:
העבודות כוללות פירוק והחזרת קירות תומכים קיימים בשטח, עבודות עפר כולל חציבה ומילוי. ביצוע תיעול (חפירה,סילוק בוצה,עבודות ביטון וסתימת ערוץ הנחל), עבודות בטון והרכבה של קורות טרומיות אורכיות, דרוכות. כל זאת בכדי להרכיב גשר הכולל נתיבי תנועה, שוליים ואי מרכזי במידות משתנות וכן מעקות בצידי הגשר. מפתחי הגשר הם במידות משתנות בהתאם להשתנות נחל הגדורה. הגשר הוא בעל שני ניצבי קצה ושני ניצבי אמצע, מיקום הגשר והניצבים האמצעיים מתוכנן מעל נחל הגדורה ובסמוך לקירות התומכים וסוללות שכבר בוצעו.

היה צורך בהנמכת מי התהום יחסית לנחל, התקנת מערכות נקודות שאיבה ובארות להשפלת מי התהום, מערכת להחזרת מי התהום בשטחי איגום מרוחקים מהאתר. כמו כן בוצע תיאום מיוחד מול גורמים שונים כולל עירייה, חברת חשמל, רשות שדות התעופה ומנהל תעופה אזרחית.

מיקום:
נחל גדורה בדרך יגאל ידין.

תיאור הפרויקט / גשר מעל נחל גדורה

 • המזמין:
  יפה נוף, תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ
 • פיקוח:
  ניהול ותכנון שפירא מרכוס מהנדסים
 • שנות ביצוע:
  2006-2007
 • אומדן:
  כ – 17 מליון ש"ח