בריכת מים פילון

בריכת מים פילון

מיקום:
הקמת בריכת בטון דרוכה בנפח 5000 מ"ק, המיועדת למי שתיה באתר מקורות פילון, מבנה 102/4015/0 מרחב צפון, הבריכה תוקם באתר חדש, סמוך לאתר קיים, בריכת פילון 1 ותשולב במערכת אספקת המים במרחב צפון של חברת מקורות.

אופן הביצוע:
הקמת המתקן כוללת ביצוע בריכה ועזריה, הצנרת שבאתר וסביבתו, ציפוי המשטח בחומר גרנולרי, גידור ושינויים במערכת בריכות קיימות. הבריכה מיועדת להיות בריכת אגירה תפעולית במסגרת מפעל עינן יחד עם בריכה קיימת, המים שמגיעים הם מים באיכות של מי שתייה.

הערות:
מאחר ומדובר בתחום בו ממוקם מחנה צה"לי, נדרשו אישורים ותיאומים מול גורמי הצבא ומשרד הבטחון.

תיאור הפרויקט / בריכת מים פילון

 • המזמין:
  מקורות חברת מים בע"מ
 • פיקוח:
  מקורות
 • שנת ביצוע:
  2006
 • אומדן:
  כ – 17.5 מליון ש"ח