בריכת ימה 2

בריכת ימה 2

מיקום:
הקמת בריכת ימה 2 בנפח 200 מ"ק בזמר.

אופן הביצוע:
העבודות כוללות חפירת הבריכה (חפירה ליסודות, חציבה, חפירה לבלוקים, צנרת, יישור תחתית הבריכה ואו היסודות).
יעשה מילוי מצע ביסוד הבריכה שיונח על שכבת גיר וקירטון חוורי, שיכבת שברי אבן גיר או בזלת, שתוחדר תוך כדי הרטבה ב25 ס"מ לפחות לתוך תשתית החפירה ויונח מצע מסוג א' שיהודק בצפיפות של 98%. בנוסף יעשה מילוי מסביב לבריכה בשני שלבים עד פני הקרקע הטבעיים ומילוי עד קצהו של הקיר העליון.

הערות:
היה צורך בתבניות מיוחדות וטפסות כדי לקבל צורה וגודל נכונים של הבטון בנוסף היה צורך בעיבוד התבניות כך שיווצרו פתחים, בליטות וחריצים בבטון.

תיאור הפרויקט / בריכת ימה 2

 • המזמין:
  מקורות חברת מים בע"מ
 • פיקוח:
  מקורות
 • שנות ביצוע:
  2005-2006
 • אומדן:
  כ – מליון ש"ח