ביצוע מובל ניקוז בשיטת דחיקה עבור נ.ת.ע ועיריית בני ברק שלב ב

ביצוע מובל ניקוז בשיטת דחיקה עבור נ.ת.ע ועיריית בני ברק שלב ב

רקע:
חברת רם הנדסה החלה בביצוע עבודות הקמה של מערכת ניקוז חדשה ברחובות החלוצים – אברבנאל – הרב נורוק בבני ברק במסגרת עבודות התשתית העירונית יותקן מובל ניקוז ותונח תשתית לצורך קידום מערך התחבורה הציבורית החדשה בגוש דן. וכחלק מעבודות התשתית עבור חברת נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים) ועיריית בני ברק.
העבודות יכללו, ביצוע צנרת ניקוז מאספת בשיטת הדחיקה (Micro-Tunneling) ובחפירה פתוחה לרבות העתקת תשתיות, סלילה ופיתוח ברחובות החלוצים – אברבנאל – והרב נורוק בבני ברק. סלילת כבישים, עבודות פיתוח וגינון. 

מיקום:
מיקום הפרויקט רחובות ז'בוטינסקי ואהרונוביץ' בבני ברק לפי גבולות הגיזרה.

אופן הביצוע: עבודה זו הינה חלק מקידום, תכנון והקמת פרויקט המערכת להסעת המונים במטרופולין תל- אביב אשר באחריות חברת נ.ת.ע.
במהלך העבודה תבצע רם הנדסה צנרת ניקוז מאספת בשיטות הדחיקה ובחפירה פתוחה לרבות העתקת תשתיות, סלילה ופיתוח.

מכתבי תודה:

תיאור הפרויקט / ביצוע מובל ניקוז בשיטת דחיקה עבור נ.ת.ע ועיריית בני ברק שלב ב

  • המזמין:
    נ.ת.ע. – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
  • אומדן:
    כ 12 מיליון ש"ח
  • תקופת הביצוע
    18 חודשים

גלרית תמונות