ביצוע מובל ניקוז בשיטת דחיקה עבור נ.ת.ע ועיריית בני ברק

ביצוע מובל ניקוז בשיטת דחיקה עבור נ.ת.ע ועיריית בני ברק

רקע:
חברת רם הנדסה החלה בביצוע עבודות הקמה של מערכת ניקוז חדשה ברחובות החלוצים – אברבנאל – הרב נורוק בבני ברק במסגרת עבודות התשתית העירונית יותקן מובל ניקוז ותונח תשתית לצורך קידום מערך התחבורה הציבורית החדשה בגוש דן. וכחלק מעבודות התשתית עבור חברת נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים) ועיריית בני ברק.
העבודות יכללו, ביצוע צנרת ניקוז מאספת בשיטת הדחיקה (Micro-Tunneling) ובחפירה פתוחה לרבות העתקת תשתיות, סלילה ופיתוח ברחובות החלוצים – אברבנאל – והרב נורוק בבני ברק. סלילת כבישים, עבודות פיתוח וגינון. 

מיקום:
מיקום הפרויקט ברחובות החלוצים, אברבנאל והרב נורוק בבני ברק לפי גבולות הגיזרה

אופן הביצוע:עבודה זו הינה חלק מקידום, תכנון והקמת פרויקט המערכת להסעת המונים במטרופולין תל- אביב אשר באחריות חברת נ.ת.ע.
במהלך העבודה תבצע רם הנדסה צנרת ניקוז מאספת בשיטות הדחיקה ובחפירה פתוחה לרבות העתקת תשתיות, סלילה ופיתוח.

העבודה כוללת בין היתר:
ביצוע צנרת ניקוז ראשית בקוטר פנימי של 180 ס"מ בחפירה פתוחה,לאורך של כ- 600 מ' ברחוב נורוק.
תכנון וביצוע פיר דחיקה ברחוב אברבנל.
תכנון וביצוע צנרת ניקוז בקוטר פנימי של 160 ס"מ בשיטת הדחיקה לאורך של כ- 430 מ'ברחובות החלוצים ואברבנל.
ביצוע מובל ניקוז יצוק במקום באורך של כ65 מ'.
סלילת כבישים, עבודות פיתוח וגינון.

מכתבי תודה:

תיאור הפרויקט / ביצוע מובל ניקוז בשיטת דחיקה עבור נ.ת.ע ועיריית בני ברק

  • המזמין:
    נ.ת.ע. – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
  • אומדן:
    כ 15 מיליון ש"ח
  • תקופת הביצוע
    22 חודשים

סרטון עבודות דחיקה Micro-Tunneling והנחת צנרת - אוקטובר 2011

גלרית תמונות