בניית מזחים ושוברי גלים

בניית מזחים ושוברי גלים

עבודות בנמלים
לחברת רם ניסיון מוכח בעבודות ימיות ועבודות חוף בנמלים הכוללות בניית מזחים ושוברי גלים, 
רציפים:
  • הגנת נמל קישון
  • רציף כימיכלים – חיפה
  • הגנת חוף בת גלים
  • מנחת מטוסים – ביה"ח רמב"ם

שוברי גלים:

  • נתניה
  • ת"א
  • אשקלון
  • מרינה – ת"א
  • נמל הנפט באשקלון