תקן ISO 9001

תקן ISO 9001

תקני ISO 9000 הם סדרת תקני איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO). הסדרה מחולקת לחמישה תקנים נפרדים המתייחסים זה לזה, והיא מתאימה לכל סוגי הטכנולוגיות ולכל סוגי הספקים (יצרנים ונותני שירותים), תוך הצגת דרישות המינימום. לצורך ההשלמה יש להוסיף לה דרישות ספציפיות לפי אופי המוצר, השירות והטכנולוגיית הייצור.

מכון התקנים הישראלי מגדיר תקנים המקבילים לסדרת 9000 של ISO, והם נמצאים החל מתקן ישראלי 2000 והלאה.

ת"י ISO 9001-2008

מתוך חמשת התקנים בסדרה תקן זה הוא התקן הרחב ביותר , הוא מקיף את כל מחזור חיי המוצר. והוא הראשון מתוך שלושה תקנים הדנים במערכת איכות, שבהן משתמשים לצורך הבטחת האיכות החיצונית.
 "הבטחת איכות חיצונית" הינה המונח המקובל לפעילויות שמטרתן לתת ללקוח ביטחון, שמערכת האיכות של הספק תוודא מראש שהמוצר או השירות יתאימו לדרישות האיכות המוצהרת.

תקן ISO 9001 הוא מודל להבטחת איכות בתיכון (Design), פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ובתחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה. התקן ישים בהקשרים החוזיים, כאשר החוזה מחייב מפורשות מאמץ בקרת תכנון לפי דרישות הלקוח.

מידע נוסף