סיווגים תקנים ותעודות

סיווגים תקנים ותעודות

​לחברת רם הנדסה סיווג קבלני בלתי מוגבל (ג5)
בתחומי הבניה, בריכות, גשרים, תחנות שאיבה, כבישים, פיתוח.
כמחזיקת תעודת "קבלן מוכר" בלתי מוגבל לביצוע עבודות ממשלתיות
רשאית החברה להשתתף בכל המכרזים של משרדי הממשלה.

סיווגים קבלניים, תקנים ותעודות >>

ענף 100 – בניה | ג 5 *5 (קבלן מוכר)
ענף 150 – קונסטרוקציות פלדה | א 1
ענף 193 – בריכות מים | ג 5
ענף 200 – כבישים תשתית ופיתוח | ​ג 5 *5 (קבלן מוכר)
ענף 300 – גשרים | ג 5 *5 (קבלן מוכר)
ענף 320 – קונסטרוקציות פלדה לגשרים | ב 1
ענף 400 – ביוב ניקוז ומים | ב 5 *5 (קבלן מוכר)
ענף 500 – משאבות טורבינות ותחנות שאיבה | ב 4 *4 (קבלן מוכר)
ענף 600 – נמלים | ג 1 *5 (קבלן מוכר)
ענף 700 – ממגורות מגדלי מים וארובות | ג 1 *5 (קבלן מוכר)

עמידה בתקנים מחמירים >>

חברת רם הנדסה עומדת בדרישות המורכבות של תקנים חשובים, בתחומי העבודה, בתחום הבטיחות והגיהות ובתחומי התפיסה הירוקה. תקנים אלה משמשים כעדות לרמות האיכות וההקפדה שאותם קיבלה על עצמה כגון:

✓ הבטחת איכות הייצור ובהבטחת איכויות התקנה.
✓ ניהול הבטיחות והגיהות בתעסוקה, בקפדנות באתרי העבודה השונים.
✓ אימוץ חשיבה ירוקה, נהלים ושיטות לייעול, לחיסכון ולבחירה של חומרי גלם.
✓ הקפדה על מחזור פסולת והטמעת שיטות וטכנולוגיות ירוקות בתהליכי העבודה.

תעודות עמידה בתקנים >>

תקן ISO 9001

תקני איכות בינלאומיים

תקן OHSAS18001

ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית

2004:ISO 14001

מערכת ניהול סביבה